Nauczyciele

Nauczyciele prowadzący zajęcia w Szkołach Policealnych są doskonale przygotowani merytorycznie. Mają duże doświadczenie i w zrozumiały sposób przekazują swoją wiedzę. Życzliwie traktują słuchaczy i nie odmawiają pomocy, jeśli któryś z nich jej potrzebuje. Dbają o miłą i przyjazną atmosferę na zajęciach, dzięki czemu nasi słuchacze mogą bez obaw zadawać pytania i bezstresowo przyswajać wiedzę.