Podstawa prawna

Kujawsko-Pomorskie Szkoły NEKS posiadają uprawnienia szkoły publicznej. Absolwenci naszej Szkoły mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych lub, po zdaniu egzaminu maturalnego, rozpocząć studia w każdej wyższej uczelni w Polsce. Szkoły NEKS wydają świadectwa na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Oprócz tego wydajemy legitymacje szkolne, zaświadczenia do WKU, ZUS-u i zakładów pracy.