Podstawa prawna

Policealne Szkoły NEKS to Szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, więc słuchacze, którzy ukończyli którykolwiek z wybranych kierunków, otrzymują świadectwa ukończenia Studium oraz państwowe dyplomy technika, odpowiednie dla wybranej specjalności, na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Szkoła wydaje również zaświadczenia do WKU, ZUS-u i zakładów pracy.