Zapisy

Podstawą przyjęcia do Szkoły Policealnej jest złożenie w sekretariacie Szkoły świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagane świadectwo maturalne). Szczegółowych informacji udziela sekretariat Szkoły.