Szkoła NEKS oferuje swoim słuchaczom możliwość uzyskania wykształcenia średniego ukierunkowanego odpowiednim profilem.

Nauka w naszym Liceum Profilowanym odbywa się w dwóch systemach: wieczorowym i zaocznym, co pozwala osobom uczącym się wybrać odpowiedni dla nich tryb nauki. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, nasi nauczyciele posiadają duże doświadczenie oraz praktykę zawodową. Każdy, kto chciałby dalej się uczyć, po ukończeniu naszego Liceum Profilowanego może z powodzeniem ubiegać się o przyjęcie na studia lub kontynuować naukę w szkole policealnej. Osoby uczęszczające do naszego Liceum Profilowanego oprócz wyboru profilu kształcenia mają możliwość wyboru języka obcego, który chciałyby poznać. Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami wykładowymi.

Wydajemy również zaświadczenia do WKU, ZUS-u i zakładów pracy. Absolwenci i słuchacze Liceum Profilowanego otrzymują świadectwa na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz państwowe dyplomy.