Kierunki

W naszych Szkołach Policealnych można wybrać następujące kierunki:


Prawo i administracja

Rachunkowość
Psychologia
Studium kosmetyczne
Opiekunka środowiskowa
Opiekun w domu pomocy społecznej
Informatyka


Prawo i administracja

Kierunek dla osób interesujących się zagadnieniami biurowymi, prawnymi i ekonomicznymi.

Absolwent jest przygotowany do pracy związanej z tworzeniem dokumentów, ich gromadzeniem, sporządzaniem sprawozdań i protokołów, podstawową księgowością, krótko mówiąc, do pracy w biurze.

Kierunek prawo i administracja zapewnia zdobycie wiedzy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, finansowego, pracy i ubezpieczeń społecznych. Słuchacze poznają również podstawy wiedzy o państwie i prawie, gospodarkę i gospodarowanie, uczą się organizacji pracy biurowej i obsługi urządzeń biurowych. Inne przedmioty to: postępowanie administracyjne, socjologia i psychologia społeczna.

Absolwent może podjąć pracę w administracji rządowej i samorządowej, w działach administracyjnych przedsiębiorstw, zakładów usługowych, organizacji społecznych.

Absolwent otrzymuje tytuł technik administracji.

Rachunkowość

Absolwent kierunku rachunkowość znajdzie zatrudnienie w działach księgowości i finansów wszystkich typów przedsiębiorstw, jak również w urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, biurach rachunkowych itp.

Słuchacz zdobywa wiedzę z m.in.: podstaw ekonomii, rachunkowości, finansów, statystyki, techniki biurowej, elementów prawa. Nabywa umiejętności księgowania operacji gospodarczych, ustalania różnego rodzaju kosztów i przychodów, wydatków, dochodów, wyniku finansowego, zysków, obciążeń, obliczania podatków, obsługi urządzeń biurowych, sporządzania dokumentów księgowych etc. Uczy się ekonomiki przedsiębiorstw, marketingu, technologii i towaroznawstwa, kultury zawodu, języka obcego zawodowego, ma zajęcia w pracowni ekonomiczno-informatycznej.

Absolwent otrzymuje tytuł technik rachunkowości.

Psychologia

Kierunek dla osób stabilnych, opanowanych, cierpliwych, uporządkowanych, otwartych, życzliwych, zdolnych do wczuwania się w emocje innych, zrównoważonych, łatwo nawiązujących kontakty, stanowczych.

Ten interesujący kierunek wymaga pewności, asertywności i zdolności przewidywania konsekwencji swoich czynów i słów.

Należy pamiętać, że do pracy psychologa potrzebna jest delikatność, odporność psychiczna i siła woli.

Słuchacze uczą się rozpoznawać problemy w otoczeniu, rozmawiać z ludźmi, określać własne emocje i potrzeby, a także potrzeby innych, pomagać w sytuacjach zagrożenia etc.

Przedmioty nauczane na tym kierunku to: psychologia kliniczna, społeczna, komunikatu perswazyjnego, eleaty socjologii, psychoterapia, wybrane zagadnienia metod diagnostycznych, podstawy psychologii ogólnej, metody badawcze w psychologii i psychologia kreowania wizerunku. Ponadto prowadzony jest lektorat języka obcego.

Absolwenci mogą podjąć pracę jako doradcy w sferze reklamy, marketingu czy polityki.

Absolwent otrzymuje tytuł specjalista ds. psychologii.

Studium kosmetyczne

Specjalność kosmetyczna jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą poznać sposoby przyrządzania balsamów, masek, pilingów opartych na naturalnych surowcach oraz dla tych, którzy chcą nauczyć się rozpoznawać rodzaje włosów, aby wiedzieć jak właściwie o nie zadbać,

Dzięki uzyskanym kwalifikacjom słuchacze mogą samodzielnie wykonywać skomplikowane zabiegi kosmetyczne, tworzyć zaawansowane preparaty. Absolwenci tej specjalizacji potrafią opóźniać i kamuflować proces starzenia się skóry.

Przedmioty nauczane to m. in. kosmetologia, dermatologia, fizykoterapia, higiena, dietetyka, chemia kosmetyczna, wychowanie kosmetyczne.

Absolwent otrzymuje tytuł technik usług kosmetycznych.

Opiekunka środowiskowa (nauka trwa 1 rok) - za darmo!

Opiekun w domu pomocy społecznej- za darmo!

Informatyka - za darmo!