Szkoła bez korepetycji

  • Bezpłatne zajęcia z języków obcych:

- angielskiego,

- niemieckiego,

- rosyjskiego,

- łaciny

  • Bezpłatne kursy przygotowujące do matury z matematyki
  • Bezpłatne zajęcia z technik szybkiego czytania i zapamiętywania (mnemotechniki)
  • Bezpłatne zajęcia z informatyki
  • Trening biznesowy
  • Dyżury pełnione przez nauczycieli po zajęciach
  • Raporty z postępów ucznia

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego NEKS nie muszą korzystać z korepetycji – mogą liczyć na pomoc swoich nauczycieli, którzy po lekcjach mają czas dla każdego z nich. Wszelkie pojawiające się trudności są pokonywane wspólnie, zaraz po ich wystąpieniu. Pedagodzy przygotowują raporty opisujące indywidualne postępy w nauce.

Ponadto, specjalnie dla osób, które kształcą się w Liceum Ogólnokształcącym NEKS, organizowane są bezpłatne zajęcia z informatyki i z języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i łaciny) oraz darmowe kursy przygotowujące do matury z matematyki.
W planowaniu pracy, ustalaniu celów i radzeniu sobie ze stresem pomaga motywujący trening biznesowy.

Odbywające się w Szkole zajęcia z technik szybkiego czytania i zapamiętywania pozwalają na pełne wykorzystanie czasu poświęcanego nauce. Ich stosowanie znacznie ułatwia przygotowania do lekcji czy sprawdzianów.