Nowoczesność i wygoda kształcenia

  • POMOCE NAUKOWE
    • EduROM-y
    • Tablice interaktywne
    • Stanowiska komputerowe

By stworzyć Szkołę odnoszącą prawdziwe sukcesy edukacyjne należy korzystać z najnowszych osiągnięć techniki i budować przyjazne środowisko pracy. Nowoczesne pomoce naukowe czynią zajęcia ciekawszymi, zachęcają do aktywności, a także ułatwiają zapamiętywanie cennych informacji.

Uczniowie naszego Technikum zdobywają wiedzę dzięki EduROM-om i uczęszczają na lekcje, podczas których wykorzystywane są tablice interaktywne. Ponadto dla każdego z nich przygotowane jest oddzielne stanowisko komputerowe.

  • SALE LEKCYJNE I BUDYNEK SZKOŁY

o Biblioteka

o Kino filmów szkolnych

o Szafki na podręczniki

o Nowoczesne ławki i krzesła zapewniające wygodę i zdrowe warunki pracy

        o Monitoring

W budynku Szkoły nie powinno zabraknąć żadnego ważnego z punktu widzenia ucznia miejsca. W Technikum NEKS filmy ogląda się w odpowiednio przygotowanej sali nazywanej szkolnym kinem. Pełne bezpieczeństwo zapewnia monitoring. Każdy uczeń ma do dyspozycji własną szafkę, która pozwala odciążyć plecak, a w klimatyzowanych salach znajdują się wyłącznie nowe, wygodne krzesła i ławki.