Podręczniki- gratis!

Kujawsko - Pomorskie Szkoły NEKS zapewniają Uczniom Technikum dla Młodzieży BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI, które można odebrać w sekretariacie Szkoły przy ulicy Magdzińskiego 14
w Bydgoszczy.

Podręczniki udostępniane są Uczniom na cały bieżący rok szkolny.