O Szkole

Każdy, kto ukończył szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową i chciałby w krótkim czasie zdobyć wykształcenie średnie, może zapisać się do Studium Ogólnokształcącego.

Nauka trwa 1,5 roku, po czym osoby, które zdadzą wszystkie egzaminy, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, uznawanego przez wszystkie uczelnie wyższe w naszym kraju. W Studium pracują doświadczeni nauczyciele, którzy potrafią wytworzyć życzliwą atmosferę w czasie zajęć. Poza tym, każdy słuchacz może wybrać jeden z trzech języków obcych, które są nauczane w Studium od podstaw: angielski, niemiecki lub rosyjski. Na koniec nauki każdy absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, a ci, którzy zdali egzamin maturalny, również świadectwo dojrzałości.

Słuchacze, którzy potrzebują zaświadczenia do WKU, ZUS-u lub zakładów pracy, otrzymają je w sekretariacie Szkoły.