Opłaty

Opłata miesięczna za naukę w Studium Ogólnokształcącym wynosi 60 zł (10 rat w roku szkolnym).