Podstawa prawna

Słuchacze Studium Ogólnokształcącego otrzymują świadectwa na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, a każdy, kto ukończył Studium Ogólnokształcące i pomyślnie przeszedł egzamin maturalny ma możliwość kontynuowania nauki we wszystkich typach wyższych uczelni.