Opłaty

Opłata za naukę w  Liceum Ogólnokształcącym jest różna w zależności od trybu nauki. W trybie wieczorowym wynosi 60 zł/m-c, natomiast w trybie zaocznym – szkoła jest całkowicie bezpłatna.

Słuchacze nie wnoszą żadnych opłat w czasie wakacji letnich.