Dlaczego u nas?

W Liceum Ogólnokształcącym może się uczyć każdy, kto ukończył szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową.

W ciągu trzech lat można zdobyć wykształcenie średnie, a następnie przystąpić do egzaminu dojrzałości. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą zdobyć wykształcenie średnie w ciągu dwóch lat.

Nasi słuchacze mogą uczyć się w trybie wieczorowym lub zaocznym, dzięki czemu nie muszą rezygnować z pracy, a nauka nie koliduje z ich obowiązkami. Ponadto mogą w trakcie nauki przejść z jednego trybu na drugi (z wieczorowego na zaoczny lub na odwrót).

Mamy doskonałą kadrę nauczycielską, więc słuchacze na pewno będą zadowoleni z poziomu kształcenia.

Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami wykładowymi.

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego mają możliwość samodzielnego wyboru języka obcego, którego zamierzają się uczyć.

Wydajemy zaświadczenia do WKU, ZUS-u lub zakładów pracy.

Osoby, które ukończyły Liceum Ogólnokształcące mogą kontynuować naukę na każdym kierunku studiów (po zdaniu matury) oraz we wszystkich szkołach policealnych.