O Szkole

Do Liceum Ogólnokształcącego może zapisać się każdy, kto ukończył szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową. Osoby, które wyrażą taką chęć, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. Nauka w naszej Szkole odbywa się w dwóch trybach: wieczorowym i zaocznym, co pozwala naszym słuchaczom dostosować godziny zajęć w Szkole do własnego planu dnia. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele. Każdy słuchacz ma prawo do samodzielnego wyboru języka, którego chce się uczyć. Wydajemy zaświadczenia do WKU, ZUS-u i zakładów pracy.