O Szkole

Kujawsko-Pomorskie Szkoły NEKS prowadzą Policealne Studium Zawodowe w Bydgoszczy, w którym nauka trwa rok lub dwa lata. Oferujemy szeroki zakres kierunków kształcenia. Do naszych Szkół Policealnych mogą zapisać się osoby, które posiadają wykształcenie średnie (nie jest wymagane świadectwo dojrzałości). Nasi słuchacze mogą ubiegać się o stypendia socjalne i naukowe. Absolwenci Szkoły Policealnej otrzymują państwowy dyplom technika, odpowiedni dla wybranej specjalności, na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Szkoły NEKS wydają również legitymacje szkolne, zaświadczenia do WKU, ZUS-u lub zakładów pracy.